20181018 110146

Testamentas

 

 Testamentas

 

Kai išeisiu, trylika mano vaikų,

Neliūdėkit, man jau bus laikas namo,

Visada žinokit- niekada jūsų nepaliksiu.

Nei vieno.

Dabar jūsų eilė gyventi!

***

 

Palieku Jums šį nuostabų pasaulį, saugokite jį.

Neskubėkite! Verkite savo nerealias akimirkas ant smilgų…

Stebėkite saulėtekius bei saulėlydžius, vaivorykštes ir rūką…

Mėgaukitės ištikimomis augintinio akimis, vandens tyrumu ir šniokščiančiu lietumi…

O labiausiai- žmonėmis…

 

***

Pažadėkite (juk privalote manęs klausyti):

Neteisti ir nesmerkti nieko- tai Dievo privilegija.

Jei kuris parklupsite  savo gyvenimo kely-  turite matyti dvylika ištiestų pagalbos rankų…

Nesipykite dėl turto, didžiausias turtas- glaudūs ryšiai tarp žmonių.

Mylėkite vaikus- silpnaisiais privalu rūpintis.

Nesusireikšminkite ir nepaskęskite puikybėje- viskas yra laikina…

Keliaukite po pasaulį, bet neatsižadėkite savo tėvynės- ji vienintelė.

Neapkraukite savęs kalnu tuščių meilės romanų ar detektyvų,  negyvenkite svetimų gyvenimų- vertinga tik tai, ką patiri pats…

Gyvenimo prasmė paprasta- mokėti būti laimingu ir dalintis ta laime…

Tikiu- jūs tai atliksite.

 

Jus mylinti, mama.